Aktualności
2013-03-01
Wskaźniki, stawki i limity
Rodzaje oraz wysokość obowiązujących wskażników, stawek i limitów.
2012-11-30
Zmiana adresu
Informujemy, że od 17 grudnia 2012 r. nastąpiła zmiana siedziby wojskowego biura emerytalnego. Nowy adres: ul. źródłowa 52, 91-735 łódź budynek nr 5, i piętro. Numery telefonów pozostają bez zmian.
2012-03-01
Baza druków
Baza druków dostępnych na stronach WBE w Łodzi.
2012-03-01
Linki
Baza druków dostępnych na stronach WBE w Łodzi.

Kontakt

Wojskowe Biuro Emerytalne w Łodzi

ul. Źródłowa 52, 91-735 Łódź, budynek nr 5, I piętro

e-mail: info@wbe.lodz.pl

Wykaz telefonów kontaktowych

Dyrektor Witold Brzeziński p. 123 444 367 42 750 43 67

PION GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Główny księgowy Małgorzata Owczarek p. 112 444 420 42 750 44 20
Księgowość   p. 107 444 541 42 750 45 41
Kasa   p. 108 444 431 42 750 44 31

SEKCJA ADMINISTRACYJNO-PERSONALNA
Kierownik sekcji   p. 124 444 367 42 750 43 67
Sekretariat - fax   p. 124 444 377 42 750 43 77
Kancelaria   p. 101 444 386 42 750 43 86
Administracja   p. 135 444 396 42 750 43 96
Fundusz Świadczeń Socjalnych p. 136 444 335 42 750 43 35

WYDZIAŁ EMERYTALNO-RENTOWY
Szef wydziału   p. 115 444 123 42 750 41 23
Starszy specjalista - Dyspozytor Sieci Komputerowej   p. 114 444 540 42 750 45 40
Specjalista - windykacja C, G, I, K, L, Ł, O, R, S, T   p. 130 444 146 42 750 41 46

Aprobant  - windykacja A, B, Ć, D, E, F, H,

J, M, N, P, Ś, U, V, W, Z, Ż, Ź

  p. 129 444 433 42 750 44 33
St. inspektor ds. emerytalnych I, K, Ł   p. 131 444 126 42 750 41 26
St. inspektor ds. emerytalnych F, P, W   p. 134 444 543 42 750 45 43
St. inspektor ds. emerytalnych A, B, D, Ś, Z   p. 123 444 427 42 750 44 27
St. inspektor ds. emerytalnych Ć, E, H, J, M, N, U, V, Ż, Ź   p. 113 444 378 42 750 43 78
Inspektor ds. emerytalnych O, S, T   p. 133 444 134 42 750 44 34
St. inspektor ds. emerytalnych C, G, L, R   p. 132 444 103 42 750 41 03
Inspektor dyżurny   p. 103 444 234 42 750 42 34
Inspektor dyżurny   p. 103 444 230 42 750 42 30
Copyright © 2014 WBE w Łodzi - Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.wbe.lodz.pl/kontakt/